Teretulemast!

Atla sadam on Eesti kõige läänepoolsemas lahes Saaremaal

Asume Eeriksaare ja Elda poolsaarte vahel, Vilsandi rahvuspargi ja Natura 2000 territooriumil. Atla sadamat haldab Atla Sadam MTÜ ja meie peamiseks sooviks on: säilitada, edendada ja arendada seda, mida on meile esivanemate poolt antud ning tagada igakülgne vöimalus kasutada valla peamisi mereteid ka tulevikus, nii kaluritel, vallaelanikel kui ka meie külalistel. Nautida, seda pikukest kena Saaremaa loodust. Rööm on elada looduskaunis Lümanda vallas.

Atla sadam on olnud ajalooliselt kauaaegne kalasadam ja omal ajal ka  tulelaevade talvituskohaks. Atlasse on siiapüügi hooaegadel tulnud kohale eri Saaremaa paikade kalurid. Atla sadam hävines peale II Maailmasõda, just siis suleti merepiir ka kohalike elanike jaoks täielikult.

Rekonstrueerimistööd kohaliku kalasadama taastamiseks algasid 2010. aastal PRIA meetme  - kalasadamate investeeringutoetus raames. Eestvedajaks Lümanda Vallavalitsus. Sadam valmis 2013.a kevadeks.

Sadamast on vöimalik söita paadiga Vilsandile ja läänepoolsematele Eesti väikesaartele ja laidudele. Sadam on looduliku asukohaga ja on hästi kaitstud tormide ning jääliikumiste eest. Atla randa kasutatakse tänapäeval ka väga aktiivselt ujumiseks ja looduse nautimiseks.